• HRM-2514

  4 埠 UHD/4K 切換器

  應用領域: Conference System

 • HRM-2518

  8 埠 UHD/4K 切換器

  應用領域: Conference System

 • HX-1422W

  2 HDMI/4K 輸入 - 2 HDMI/4K 輸出

  應用領域: Meeting Room

 • HX-1442W

  4 HDMI/4K 輸入 - 2 HDMI/4K 輸出

  應用領域: Meeting Room

 • HX-1522W

  2 HDMI/4K60 輸入 - 2 HDMI/4K60 輸出

  應用領域: Meeting Room

 • HX-1542W

  4 HDMI/4K60 輸入 - 2 HDMI/4K60 輸出

  應用領域: Meeting Room

 • HX-2544

  4 x 4 HDMI(4K/HDR)
  矩陣式切換器

  應用領域: Conference System

 • HX-2562

  6 x 2 HDMI(4K/HDR)
  矩陣切換器

  應用領域: Conference System

 • HX-2444

  4 x 4 HDMI(4K/HDBaseT)
  矩陣切換器

  應用領域: Conference System

 • HX-2488

  8 x 8 HDMI(4K/HDBaseT)
  矩陣切換器

  應用領域: Conference System

 • HX-341616

  16 x 16 HDMI(4K/HDBaseT)
  矩陣切換器

  應用領域: Conference System

 • HX-2344Z

  4 x 4 Seamless HDMI(HDBaseT)
  矩陣切換器

  應用領域: Conference System

1 2

洽詢

  搜尋

  本網站使用 cookie 和類似技術。 使用我們的網站,即表示您同意我們的隱私政策和條款和條件。